دارما مجموعه پادکست‌هایی برای خودشناسی، بهبود سلامت فیزیکی، روانی و داشتن سبک‌ زندگی سالم است.

دارما در تیرماه سال ۱۳۹۹ با هدف رشد و ارتقای سطح فکری و آموزشی عمومی، توسط علی دلشاد تهرانی تاسیس شد.
ما معتقدیم که مدیتیشن (مراقبه) بدون آموزش کافی نبوده و آموزش و ارتقای سطح دانش فردی و مراقبه در کنار یکدیگر می‌توانند کاراتر و مفیدتر باشند.

پادکست های دارما

دارمــا، مدیتیشن

پادکست مراقبه و خودشناسی

پادکست های دارما

دارمــا، کلینیک

پادکست سلامت روان و سبک زندگی سالم

پادکست های دارما

دارمــا، موتیویشن

پادکست انگیزشی و ژرف‌اندیشی

پادکست های دارما

دارمــا، کودک

پادکست مدیتیشن، مراقبه و قصه‌ی کودکان