استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا -شبکه‌های انسانی در مسیر موفقیت
تلگرام | کست‌باکس

استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا - استارتاپ چیست و از کجا و چگونه باید شروع کرد؟
تلگرام | کست‌باکس

استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا - استارتاپ‌ ناموفق، شکست آغاز موفقیت
تلگرام | کست‌باکس

استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا - مراحل رشد یک استارتاپ، چالش‌های نگهداری سازمان، محصول اولیه
تلگرام | کست‌باکس

استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا - از ایده تا اجرای یک استارتاپ
تلگرام | کست‌باکس

استارتاپ از ایده تا اجرا

گفتمان: علی و هلیا - محصول اولیه (ام وی پی) از طراحی تا ورود به بازار
تلگرام | کست‌باکس