پادکست مدیتیشن فارسی دارما | فصل پنجم

لطفا چند ساعت قبل از خواب نور محیط رو تا جایی که میتونید کم کنید ، هورمون ملوتونین در تاریکی ترشح میشه.

از نگاه کردن به صفحه گوشی یا تلویزیون خودداری کنید.

اتاق خواب شما باید کاملا تاریک باشه.