🧘سایر مدیتیشن‌ها / مدیتیشن مهربانی

لطفاً یک مکان مناسب و ساکت بدون مزاحمت پیدا کنید، جایتان را راحت کنید و چند نفس عمیق بکشید و چشم‌هایتان را ببندید.

شخصی را که عمیقاً دوست دارید در ذهنتان تصور کنید. ترجیحاً شخصی که با او رابطه‌ی عاطفی دارید مثل همسر نباشد. می‌تواند یک دوست، والدین یا فرزندتان باشد. حتی می‌تواند شخصی باشد که عمیقاً در زندگی تحسین می‌کنید و حتی شما را نمی‌شناسد.

یک نفس عمیق بکشید و همراه من این جملات را تکرار کنید.

- دلم می‌خواهد شاد باشد.
- دلم می‌خواهد، سالم باشد.

با هر جمله‌ای که می‌گویید، آن شخص را در همان حالت در ذهنتان تصور کنید. در حالی که سالم و شاد است.

- دلم می‌خواهد خوشبخت باشد.
- دلم می‌خواهد به خواسته‌هایش برسد.
- دلم می‌خواهد موفق باشد.

می‌توانید جملات مثبت خودتان را تکرار کنید که عمیقاً به آن‌ها باور دارید، یا از جملات من استفاده کنید.

تصور کنید که آرزوهای شما به قدری قدرتمندند که همان لحظه اتفاق می‌افتند. وقتی برای این شخص آرزو می‌کنید از ته دل آرزو کنید و در ذهنتان او را تجسم کنید.

- دلم می‌خواهد آرامش داشته باشد.
- دلم می‌خواهد هیچ درد و رنجی در زندگی‌اش نباشد.

مهربانی چیزی است که از درون می‌آید. شما نمی‌توانید برای این شخص آرزوی درد و رنج کنید. تصورش هم برایتان غیر ممکن است.

حتی یک لحظه هم به چیزهایی که آرزو می‌کنید شک ندارید، همان لحظه که آرزو می‌کنید می‌توانید به راحتی تصورش کنید.

تمرکزتان را بیاورید روی بدنتان، خودتان را تصور کنید. تمام این آرزوها را از صمیم قلب برای خودتان بکنید.

- من خودم را از ته دل دوست دارم و می‌خواهم که شاد باشم.
- می‌خواهم که، سالم باشم.

با هر آرزویی که می‌کنید خودتان را تصور کنید، شاد، سالم و در آرامش محض.

- دلم می‌خواهد خوشبخت باشم.
- دلم می‌خواهد به خواسته‌هایم برسم.
- دلم می‌خواهد موفق باشم.

- دلم می‌خواهد آرامش داشته باشم.
- دلم می‌خواهد هیچ درد و رنجی در زندگی‌ام نباشد.

حالا به همه‌ی مردم فکر کنید، در شهرتان، کشورتان و در سراسر دنیا. از ته دل برای همه‌ی مردم دنیا آرزو کنید. شادی و آرامش را به همه هدیه دهید و سعی کنید آن‌ها را در صلح، آرامش و سلامتی ببینید. بیایید از همه‌ی بدخواهی‌ها نسبت به خودمان و دیگران رها شویم و آرزوهای مثبت را جایگزین کنیم.

🧘سایر مدیتیشن‌ها / مدیتیشن دو نفره

این مدیتیشن با حضور شخص دوم انجام می‌شود، می‌تواند همسر، دوست، عضو خانواده یا شخصی که ارتباط عاطفی دارید باشد.

بهتر است شخصی را انتخاب کنید که با مدیتیشن آشنا باشد.

یک‌جای آرام و بدون مزاحمت انتخاب کنید، روبروی هم بنشینید به طوری که صورت فرد مقابلتان را کامل ببینید.

هر موقع آماده بودید چشم‌هایتان را ببندید، چند نفس عمیق بکشید و بدنتان را کاملاً ریلکس کنید.

تمرکزتان را بیاورید روی بدنتان، بدنتان را ریلکس کنید و‌ هر گرفتگی که احساس می‌کنید آزاد کنید.

در طول این مدیتیشن اگر حواستان پرت شد با متانت و بردباری توجهتان را برگردانید روی مدیتیشن.

چشم‌هایتان را باز کنید.

توجهتان را بیاورید به صورت فرد مقابلتان.

تمرکزتان را بیاورید به چشم‌ها، سعی کنید به چیزی توجه نکنید.

ممکن است در ابتدا این کار سخت باشد، اما ادامه دهید و نگاهتان را منحرف نکنید.

افکار و احساساتی را که پس از نگاه کردن به چشم‌ها دارید را مشاهده کنید.

خنده، بغض، لرزش، خجالت، ترس، خشم، عشق...

آیا افکار بی وقفه وارد ذهنتان می‌شوند؟ آیا صدایی از سمت شخص مقابل در گوشتان می‌پیچد؟ آیا خودتان و او را قضاوت می‌کنید؟

سعی نکنید به جای شخص مقابلتان فکر کنید، هربار که به جای شخصی فکر می‌کنید دارید قضاوت می‌کنید. شما نمی‌توانید جای شخص دیگری باشید یا فکر کنید.

مجدداً چشم‌هایتان را ببندید. اجازه دهید ذهنتان هر جایی که می‌خواهد برود و به هر چیزی که می‌خواهد فکر کند. شما فقط آن را مشاهده کنید.

توجهتان را بیاورید به صدای من. چهره‌ی شخص مقابلتان را در ذهنتان با یک لبخند تصور کنید و اجازه دهید این تصویر در ذهنتان بماند.

چشم‌هایتان را باز کنید.‌ سعی کنید این تصویر لبخند را در طول روز در ذهنتان مرور کنید.