🧘ذهن آگاهی به روش بدون سَر / حالا که چی

این قسمت پایانی از بخش اول ذهن آگاهی به روش هدلس است.

من برای اینکه هم شما را خسته نکنم هم یک فرصتی بدهم که با هم این روش از ذهن آگاهی را در زندگی‌هایمان تمرین کنیم، ادامه‌ی این روش را به فصل دیگری موکول می‌کنم.

شاید خیلی‌ها از خودشان بپرسند حالا چه می‌شود؟ چرا ما باید تصور کنیم بدون سر هستیم یا از زاویه اول شخص از درون به بیرون نگاه کنیم.

من جوابی برایش ندارم، ولی می‌توانم بگویم برای خودم چه اتفاقی می‌افتد وقتی تمرینش می‌کنم، ولی ممکن است برای شما اتفاقات دیگری بیفتد و از آن استفاده‌ی دیگری کنید.

زمانی که من به نگاه اول شخص یا هدلس آگاه می‌شوم، ناخودآگاه شروع به آرام شدن می‌کنم. خونسردی اولین نشانه‌های آگاهی به فضایی است که هستم.

وقتی من خودم را فضایی برای همه چیز می‌بینم، شما و دیگران و موجودات دیگر و هر چیزی که درون این فضا هست را دیگر جدای از خودم نمی‌بینم. وقتی چیزی را از خودم می‌دانم، چیزهایی که برایم خوشایند نیست هم راحت‌تر می‌پذیرم و با آن‌ها می‌سازم. این می‌تواند درد باشد، می‌تواند یک انسان دیگر باشد یا یک شرایط بحرانی در محل کار یا در اجتماع باشد.

زمانی که عصبانی، حسود، بی‌حوصله یا غمگین و ناراحت هستم وقتی به این وجه آگاه می‌شوم اول از همه به جای هر عکس‌العملی احساسی که در فضای آگاهی به وجود می‌آید را مشاهده می‌کنم و به خودم می‌گویم «اوم، پس عصبانیت اینجوری تو فضای آگاهی من ظاهر می‌شود.» یا «اهان، پس حسادت این شکلی است» و از این جور جملات که توی ذهنم مرورشان می‌کنم.

همه‌ی این‌ها را می‌توانید با احساس نداشتن توجه کافی، احساس تنهایی، غم از دست دادن چیزی یا کسی یا هر احساس ناخوشایند دیگری امتحان کنید.

نه تنها در لحظات ناخوشایند بلکه در لحظات خوشایند هم این کار را تمرین می‌کنید و از فرصتی که برای لذت بردن از زندگی در اختیارم است با این روش چندین برابر بیشتر لذت می‌برم.

خوشحال می‌شوم شما هم نتیجه‌ی تمریناتتان را با ما و بقیه شنوندگان در میان بگذارید.

فراموش نکنید ما یک خانواده هستیم و به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان ارتباطمان را قوی‌تر می‌کند.

فصل بعدی را به نوعی از مدیتیشن به نام «یوگا نیدرا» اختصاص داده‌ایم که برای خواب و ریلکس کردن بدن استفاده می‌شود. ارتباطی به تمرینات فیزیکی یوگایی که می‌شناسید ندارد.

فصل جدید توسط سارا ضبط شده است که امیدوارم از صدا و لحن زیبایش لذت ببرید.