🧘طیف های ذهن آگاهی / ذهن آگاهی به روش متمرکز

به قسمت دوم از فصل طیف‌های ذهن آگاهی خوش آمدید.

من می‌دانم که در فصل سنگینی هستیم و افتخار می‌کنم که همراه ما هستید و توصیه ما این است که در هر قسمتی از این فصل که حس کردید با مطلب مسلط نشدید، لطفاً روی همان قسمت باقی بمانید تا هضم کامل مطلب برایتان اتفاق بیفتد.

در این قسمت به شرح ذهن آگاهی متمرکز می‌پردازیم که خوب برای شما که با دارما همراه بودید، مبحث بسیار آشنا و ملموسی است و تمریناتش را با ما پشت سر گذاشته‌اید.

چون این سبک از ذهن آگاهی روی لنگر تنفس استوار است و ما به محض حواس‌پرتی به تنفسمان باز می‌گردیم، من از واژه لنگر زیاد استفاده خواهم کرد.

چون درست مثل لنگر یک کشتی که از بالا و پایین رفتن‌های مداوم کشتی و برخوردش با صخره‌ها و بندر جلوگیری می‌کند، لنگر ذهنی ما هم که حالا می‌تواند تنفس باشد، به راحتی ما را به مسیرمان و سکونمان باز می‌گرداند.

پس اگر خلاصه بخواهم به شما شرح دهم، در ذهن آگاهی متمرکز ما توجهمان را باریک و باریک‌تر می‌کنیم و حواس‌پرتی‌ها را یکی یکی حذف می‌کنیم تا فقط به لنگرمان برسیم و بر روی لنگر تنفس بمانیم و فقط نظاره‌گر باشیم. صفحه مغشوش ذهنمان را پاک و سفید می‌کنیم و به موضوع خاصی اگر مایل بودیم، متمرکز و عمیق می‌شویم.

می‌توانید از یک جسم که برایتان ارزشمند است هم به عنوان منشأ اثر یا لنگر استفاده کنید.

بیایید یک تمرین ساده کنترل تنفس داشته باشیم و تمامی احتمالات آرامش اطرافمان را به درونمان دعوت کنیم.

چند نفس عمیق لطفاً.

حالا دریچه تمرکزتان را باریک و باریک‌تر کنید.

عالی است.

به اینکه در بدنتان حین تنفس چه اتفاقی می‌افتد دقت کنید.

انگار بار اول است که با آن مواجه شدید.

قفسه سینه، حرکت نرم دیافراگم، انقباض شکمی، بینی، مسیر تنفس و ورود هوا.

و گرمای ورود اکسیژن به وجودتان.

حالا به تأثیر این ورود با دست و پاهایتان فکر کنید.

هر لحظه‌ای که تمرکزتان را از دست دادید، برای خودتان یک کلمه کلیدی بگویید مثلاً افکار، گمان، خیال، نفس، تمرکز، هر

چیزی و با این کلیدواژه به لحظه برگردید و تمرکزتان را روی تنفس از سر بگیرید.

دوباره و دوباره همین ریتم را تکرار کنید.

و نظاره‌گر تغییرات بدنتان حین مراقبه باشید.

هر وقت راحت بودید، چشم‌هایتان را باز کنید و از دستاوردهای این تمرین لذت ببرید.