🧘ذهن آگاهی در مکان های عمومی / مقدمه

مدیتیشن در فضاهای عمومی و شلوغ جزو سخت‌ترین مدیتیشن‌ها محسوب می‌شود و بهتر است قبل از آن ذهن‌آگاهی مقدماتی و طیف‌های ذهن‌آگاهی را تمرین کرده باشید.

نظر شخصی من این است که کسانی که روش هدلس را گوش داده‌اند و تمرین کرده‌اند با این فصل ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند و از آن لذت خواهند برد.

این مدیتیشن‌ها را می‌توانید در حالت نشسته یا در حین پیاده‌روی انجام دهید.

این فصل را به سه دسته تقسیم می‌کنیم.

دسته‌ی اول، مکان‌های عمومی هستند که سر و صدا و احتمال مزاحمت برای شما در کمترین میزان است. منظورم از مزاحمت حواس‌پرتی نیست، چرا که حواس‌پرتی المان اصلی این نوع مدیتیشن است. منظورم از مزاحمت مثلاً احتمال اینکه شخصی بیاید و از شما سؤال بپرسد یا مجبور شوید مدام جایتان را تغییر دهید.

مثلاً پارک، کافی‌شاپ، توی ماشین زمانی که پارک کرده‌اید.

دسته‌ی دوم، مکان‌های عمومی پر سر و صدا هستند، مثل اتوبوس، مترو، بازار، خانه در حضور دیگران یا هر جای دیگری که مجبور هستید جایتان را تغییر دهید یا ممکن است شخصی از شما سؤال کند. جایی را انتخاب کنید که کسی مشغول صحبت با شما نشود فقط در نهایت احتمال دارد سؤال کند و شما مختصر و مفید جواب دهید.

دسته‌ی سوم، مکان‌هایی هستند که بیشترین میزان مزاحمت را دارند مثل مهمانی، محل کار، جمع دوستان یا خانواده. در این حالت احتمالاً صدای موسیقی، هم‌همه‌ی جمع و جیغ و فریاد بچه‌ها زیاد خواهد بود و برای کار ما مناسب است.

تمرین این نوع ذهن‌آگاهی بسیار مهم است چرا که می‌تواند مقدمه‌ای برای ذهن‌آگاه بودن در تمام طول روز باشد و این دقیقاً چیزی است که ما برایش تمرین می‌کنیم.

امیدوارم با صبر و حوصله تمرین کنید و از آن لذت ببرید.