🧘مدیتیشن ذهن آگاهی مقدماتی / روز هشتم

همین‌طور که روی تنفستون تمرکز کردید، توجهتون رو بیاورید روی بدنتون.

به فشاری که به بدنتون از سمت زمین یا صندلی وارد می‌شه توجه کنید.

به دست‌هاتون توجه کنید،

به پاها

توجهتون رو بیاورید به تنفستون و حرکت سینه و شکم با هر دم و بازدم.

لطفاً به احساسی که هم‌اکنون تجربه می‌کنید توجه کنید.

خستگی، خواب‌آلودگی، اندوه، اضطراب یا هر احساس دیگری.

به احساس غم یا شادی فکر کنید که روزانه بارها تجربه می‌کنید،

سعی کنید علائم این احساسات رو هنگامی‌که به وجود می‌آیند به یاد بیاورید،

آیا آن‌ها رو در جای خاصی از بدنتون تجربه می‌کنید؟ اجزای صورت؟ سینه یا شکم؟

همه‌ی این احساسات ابتدا در ذهن شما هستند و بعد علائمشان در بدنتون ظاهر می‌شوند.

توجه کنید که احساسات شما مدام تغییر می‌کنند، به همان سادگی که ریتم تنفستون تغییر می‌کنه.

در دقیقه‌ی پایانی مدیتیشن مجدداً توجهتون رو بیاورید روی ریتم طبیعی تنفستون.

بسیار خوب، چشماتون رو باز کنید.

لطفاً امروز با تغییر هر احساسی در ذهنتون، تأثیرش رو در جسمتون ببینید، لازم نیست جلوش رو بگیرید، فقط مشاهده‌شان کنید.

اگر مضطرب، عصبانی یا خسته می‌شید یا از موضوعی شاد یا غمگین هستید، فقط چند لحظه فکر کنید و سعی کنید این احساسات رو کمی بیشتر بشناسید.

از همراهی‌تان سپاسگزارم.