🧘مدیتیشن ذهن آگاهی مقدماتی / روز هفتم

چه اتفاقی برای افکارتون میفته زمانی که صدای من رو می‌شنوید.

آیا همه‌ی افکار ناپدید می‌شن؟

آیا در سکوت بعدی همان فکر قبلی وارد ذهنتون می‌شه یا هر بار فکر جدیدی ذهنتون رو مشغول می‌کنه؟

لطفاً این بار که متوجه شدید فکری ذهنتون رو مشغول کرده، بهش خوب فکر کنید.

این فکر از کجا وارد ذهنتون شد؟ و بعد کجا می‌ره؟

لطفاً توجهتون رو بیاورید روی تنفستون و اون رو با آگاهیتون پوشش بدید.

زمانی که چشم‌های ما بسته است، کماکان تصویرسازی ما کار می‌کنه، ذهن ما تصاویری رو در قالب افکار به ما نشان می‌ده.

به ماهیت این تصاویر توجه کنید.

آیا دقیقاً مشابه همان افکاری هستند که در زندگی روزمره به ذهنتون خطور می‌کنن؟

در دقیقه‌ی پایانی این مدیتیشن ازتون می‌خوام یکبار دیگه روی تنفستون تمرکز کنید، ولی این بار به افکاری که وارد ذهنتون می‌شن هم آگاه باشید، جلوشون رو نگیرید، منتظر آمدنشون باشید و از ابتدا تا انتهای همراهیشون کنید.

سعی کنید متوجه بشید چی شد که این فکر وارد ذهنتون شد؟

بسیار خوب، چشماتون رو باز کنید.

ازتون می‌خوام امروز هر موقع که متوجه شدید در افکارتون غرق هستید، سعی کنید به خاطر بیاورید این فکر از کجا به ذهنتون خطور کرده و قراره شما رو کجا ببره.

از اینکه وقت می‌گذارید و هر روز ما رو دنبال می‌کنید، سپاسگزاریم.