🧘مدیتیشن ذهن آگاهی پیشرفته / ۴۵ دقیقه

لطفاً در حالت مدیتیشن قرار بگیرید.

لازم می‌دانم یادآوری کنم که این مدیتیشن کاملاً بی‌حرکت و فقط در حالت نشسته انجام می‌شود.

چند نفس عمیق بکشید و توجهتان را کاملاً معطوف به لحظه‌ی حال کنید.

به حال و حالتی که هم‌اکنون تجربه می‌کنید توجه کنید.

می‌تواند پرانرژی، خستگی، خواب‌آلودگی، بی‌حوصلگی، بی‌قراری، ریلکس بودن یا هر چیز دیگری باشد.

سعی کنید این حال و حالت را مشاهده کنید و ببینید کجای بدنتان است.

به احساسی که در وجودتان است توجه کنید، غم، شادی، اضطراب، عصبانیت، حسادت، نگرانی یا هر چیز مشابهی...

توجهتان را بیاورید به بدنتان، هر حسی که در جسمتان تجربه می‌کنید را مشاهده کنید.

گرسنگی یا تشنگی، درد، خارش، گزگز یا پرش عضلات، سبکی یا بی‌وزنی، خواب رفتن اعضا یا حتی فشاری که از سطح زمین یا صندلی به بدنتان وارد می‌شود.

به این فکر کنید که این سه را چطور از هم تشخیص می‌دهید؟

تاثیری که این سه بر هم دارند را مشاهده کنید.

مثلاً درد جسمی می‌تواند باعث کلافگی و بی‌قراری شود یا احساس نگرانی برایتان بوجود آورد.

اضطراب می‌تواند باعث بی‌حوصلگی، بی‌خوابی یا یک مشکل جسمی شود.

در دقایق پایانی از شما می‌خواهم مجدداً توجهتان را به لحظه‌ی حال بیاورید و سعی کنید هر سه را با هم مشاهده کنید.