🧘طیف های ذهن آگاهی

در این فصل قصد داریم به طیف‌های مختلف ذهن آگاهی بپردازیم و کمی بیشتر برایتان در خصوص هر متد توضیح دهیم.

طیف‌های اصلی ذهن آگاهی به ۴ گروه زیر تقسیم می‌شوند:

متمرکز

با دید پژوهشی

بدون انتخاب

و روش طبیعی

نکته اصلی این است که قرار است بدانیم هیچ‌کدام از این روش‌ها از دیگری بهتر نیست و هر کدام دلایل و روش‌های خاص خودش را دارد و با مرور زمان، ذهن خودش روش مناسب خودش را فارغ از هر متد و اسمی انتخاب می‌کند.

تعریف جامعی که از ذهن آگاهی مطرح می‌شود این است که شما می‌توانید تصور کنید ذهن آگاهی مثل یک دوربین می‌ماند که لنز بسیار حساسی دارد و شما می‌توانید در وضعیت‌های مختلف این لنز را حین تمرینات مختلف تغییر دهید.

می‌توانید زوم کنید روی جزئیات و از دیدن مثلاً ظرافت گلبرگ‌ها و نحوه اتصال هر گلبرگ ظریف گل به کاسبرگ لذت ببرید.

ممکن است در ذهنتان لحظه حضور دوستتان در اتاق نامرتبش را ثبت کنید که کلی جزئیات برای مرور و دقت بیشتر دارد، ممکن است از یک لحظه یک تصویر پانورامیک بگیرید.

در عکاسی هنر عکاس این است که در لحظه مناسب از لنزهای مختلف استفاده کند و دلیل نمی‌شود یک لنز از لنز دیگر بهتر باشد، ذهن آگاهی دقیقاً همین است.

گاهی از ظرافت می‌رسیم به کلیت، گاهی از جسم می‌رسیم به دید بدون جسم.

و در آخر می‌رسیم به دید طبیعی ذهن آگاهی.

اگر با این توضیحات گیج شدید هیچ مشکلی نیست، کاملاً عادی است و حین این فصل به تک تک این موارد تسلط پیدا خواهید کرد.

ممنونیم.