🧘مدیتیشن بخشیدن خود و شریک عاطفی

برای اینکه فرایند جدایی رو راحت‌تر کنید باید ببخشید و بخشیده بشید.

این مدیتیشن برای حالت خوابیده طراحی شده.

یه مکان ساکت و آروم، که کسی مزاحمتون نشه پیدا کنید و هر وقت آماده بودید، دراز بکشید.

به خودتون زمان بدید... جای خودتون رو راحت کنید و اگه نیاز بود یه بالشت زیر زانوهاتون بذارید؛ لطفا چشم‌هاتون رو ببندید.

بدنتون رو آروم و ریلکس کنید.

پیشونیتون رو صاف کنید.

فکتون رو آروم کنید و اجازه ندید دندون‌هاتون به هم فشرده بشن.

زبونتون رو از سقف دهن جدا کنید و اجازه بدید صورتتون آروم باشه.

به ضربان قلبتون توجه کنید.

سعی کنید به شریک عاطفیتون و به اونچه که باید در مورد اون بخشش قرار بدید، فکر کنید.

۱.۵ دقیقه

حالا به این فکر کنید که شریک عاطفیتون برای چی باید شما رو ببخشه؟

۱.۶ دقیقه

اگه تمرکزتون رو از دست دادید، هیچ مشکلی نیست، سعی کنید توجهتون رو بیارید به تنفستون.

سعی کنید به افکار و تصاویری فکر کنید که می‌خواهید اونها رو ببخشید یا بخشیده بشید.

۱.۵ دقیقه

آگاهیتون رو معطوف کنید به ضربان قلبتون.

تصور کنید که شریک عاطفیتون رو بخشیدید و بخشیده شدید.

۱.۵ دقیقه

به تک تک افکار و احساساتی که از ذهن و قلبتون نشأت می‌گیرن توجه کنید.

۱ دقیقه

ببخشید و بخشیده بشید.

سعی کنید هیچ قضاوتی نکنید.

فقط اجازه بدید این جریان افکار و احساسات بیان و گذر کنن.

۱.۵ دقیقه

هیچ کدوم از ما کامل نیستیم، وقتی این موضوع رو درک کنیم هر موضوع و اتفاقی رو راحت‌تر می‌تونیم بپذیریم.

راحت‌تر می‌بخشیم و راحت‌تر بخشیده می‌شیم.

بخشش پایه امید و صلح درونیه،

بخشش با حذف درد و رنج، فکر و زندگیتون رو مثبت می‌کنه و عشق و ظرفیت رو به ارمغان می‌آره.

یه نفس عمیق بکشید.

و

چشم‌هاتون رو آروم آروم باز کنید.