🧘مدیتیشن سپاسگزاری پس از اتمام رابطه عاطفی

سپاسگزاری کردن یکی از راه‌های جذب شادی و انرژی بیشتر محسوب می‌شه، حتی تو سخت‌ترین و چالشی‌ترین شرایط هم سپاسگزاری باعث بهتر شدن حالمون می‌شه.

تو این مدیتیشن ما همراه شماییم تا به قسمت‌هایی از رابطه و این جدایی که شما می‌تونید بابت اون‌ها شکرگزار باشید، بپردازیم.

این مدیتیشن برای حالت نشسته طراحی شده.

لطفا یه مکان ساکت و آروم انتخاب کنید.

کمرتون رو صاف کنید.

سر و گردنتون رو ریلکس کنید.

شونه‌هاتون رو ریلکس و رها کنید.

آگاهانه تو این لحظه حضور داشته باشید.

چشم‌هاتون رو ببندید.

سعی کنید با ریتم طبیعی و منظم نفس بکشید و به خاطر این تنفس سپاسگزار باشید.

افکاری که دارید رو بازنگری کنید و به خاطرشون قدردان باشید.

به لحظات خوبی که کنار شریک عاطفیتون سپری کردید، فکر کنید.

۱ دقیقه

بابت تک تک‌شون قدردان باشید.

۳۰ ثانیه

به اتفاقات مختلف و تجربیات گوناگونی که کنار شریک عاطفی‌تون کسب کردید، فکر کنید و بابتشون سپاسگزار باشید.

۱ دقیقه

سپاسگزاری باعث می‌شه با جنبه‌های مثبت رابطه‌تون ارتباط برقرار کنید.

به اوقات خوشی که کنار هم به شادی سپری کردید، اینکه چطور کنار هم می‌خندیدید، چطور از لحظاتتون لذت می‌بردید و کنار هم حضور داشتید فکر کنید.

۱ دقیقه

شاید اینکار کمی براتون چالش‌برانگیز باشه، اما سعی کنید بهشون فکر کنید و عمیقا سپاسگزار باشید.

۱ دقیقه

هر چه بیشتر سپاسگزاری کنید، چیزهای بیشتری پیدا می‌کنید برای سپاسگزاری.

سعی کنید این قدردانی رو به تمام جنبه‌های زندگیتون تسری بدید.

۱ دقیقه

خواهید دید که این قدردانی چطور تاثیر خودش رو در لحظه به لحظه زندگی و ذره به ذره بدنتون به جای می‌گذاره.