🧘ذهن آگاهی به روش بدون سَر / نقطه سر خط

اول می‌خواهم از کسانی که از ابتدا ما را همراهی کرده‌اند، قسمت‌های مختلف را گوش داده‌اند و به دیگران هم معرفی کرده‌اند، ما را تشویق کرده‌اند و برایمان کامنت گذاشته‌اند، کسانی که بدون چشم‌داشت درخواست همکاری با دارما را داده‌اند و به همکاران دارما پیوسته‌اند تا بی‌منت به دیگران دهند، تشکر کنم.

این فصل اینقدر مهم و جذاب است که من برای منتشر کردنش ذوق و شوق دارم که می‌توانم بگویم شاید تمام راه را از ابتدا تا اینجا منتظر بودم که موقعش بشود و این فصل را منتشر کنم.

برای کسانی که تازه به جمع دارما پیوسته‌اند، پیشنهاد می‌کنم قبل از شروع به گوش دادن این فصل، ذهن‌آگاهی‌ها را تمرین کنند؛ ذهن‌آگاهی مقدماتی و پیشرفته، ذهن‌آگاهی‌های کاربردی و طیف‌های ذهن‌آگاهی، چون به درک سریع‌تر این فصل بسیار کمک می‌کنند.

برای کسانی که از روی عشق و محبت به دیگران می‌خواهند دارما را معرفی کنند تا حال خوبی که خودشان تجربه کرده‌اند را دیگران هم تجربه کنند، پیشنهاد می‌کنم یک بخشی که مناسب می‌دانید را انتخاب کنید. مثلاً اگر دوست یا شخصی در خانواده‌تان مشکل خواب دارد، مدیتیشن‌های سمبلیک یا مدیتیشن و موسیقی برای خواب می‌تواند مشوق خوبی برای شروع مدیتیشن باشد. یا اگر دوست یا همکارتان مشکل تمرکز دارد یا دچار وسواس فکری و عادت‌های بد است، ذهن‌آگاهی‌ها خیلی می‌تواند سودمند باشد. برای کسانی که بیمار هستند یا درد دارند، اپیزودهای کاهش درد و کاهش اضطراب و ترس بسیار مفید است. یا اگر کسی را می‌بینید که با خشم و بخشش مشکلی دارد، می‌توانید اپیزودهای مربوط به آن را برایش ارسال کنید، یا در مورد روابط احساسی به همچنین.

خلاصه، منظورم این است که به جای اینکه پادکست را معرفی کنید یا لینکش را بفرستید، بهتر است یک اپیزود را به سلیقه خودتان انتخاب کنید و با روشی که راحت‌تر است به دیگران بدهید یا حتی کمکش کنید تا کست باکس یا گوگل پادکست را نصب کند. حتی اگر اینها را ندارد یا سختش است، می‌توانید فایلش را از تلگرام پیدا کنید و برایش بفرستید.

از اینکه با دارما همراه هستید و مهربانانه برای ما می‌نویسید و در کنار ما حضور دارید و همراهیمان می‌کنید، از شما سپاسگزارم.