🧘یوگا نیدرا / بخش ۴

لطفاً چند لحظه را بگیرید تا بدنتان در حالتی راحت و در محیط آرام قرار بگیرد.

بر روی زمین یا تختتان دراز بکشید، صورت و دست‌هایتان به سمت بالا باشد.

شانه‌ها و پاهایتان را تنظیم کنید و بگذارید پاهایتان با کمی فاصله هم‌راستای شانه‌هایتان قرار بگیرد.

وزن خودتان را بر روی زمین حس کنید و جسمتان را ریلکس و رها کنید.

چشم‌هایتان را به آرامی ببندید، عضلات ابروهایتان و بین ابروهایتان را رها کنید، زبانتان را از قسمت بالایی دهانتان جدا کنید.

نفس عمیقی بکشید، با هر دم و بازدم بگذارید بدنتان رها و رها‌تر بشود.

در این لحظه نوری را تصور کنید که از انگشتان پای راست و چپتان وارد بدنتان می‌شود، این نور وارد تک به تک انگشت‌هایتان، کف و روی پاهایتان، پاشنه‌ها، ساق پاهایتان، زانوهایتان، قسمت ران و بالای زانوهایتان می‌شود.

و حالا قسمت زیر شکم، نشیمنگاه، شکمتان، قفسه‌ی سینه، قلبتان پر می‌شود از این نور.

قسمت پایین کمرتان را حس کنید که این نور آرام آرام بالا می‌رود کل کمرتان، گردن و گلوتان را لمس می‌کند.

به شانه‌هایتان توجه کنید که پر می‌شود از این نور و کم کم از بازوها، آرنج‌ها، کف دست‌هایتان، تک تک انگشتانتان و روی دستتان عبور می‌کند.

و حالا به گذر این نور از چانه‌تان، دهان و زبانتان، بینی، گونه‌هایتان، چشم‌ها، ابروها، پیشانی، کل سر و موهایتان توجه کنید.

به گرمایی که کل وجودتان از این نور گرفته توجه کنید و در این لحظه به خودتان به آرامی بگویید:

من بخشی از این جهان هستی زیبا هستم.

و هستی از این زیبایی و عشق خودش در درون من قرار داده است.

من پر از عشق و زیبایی هستم.