مدیتیشن سمبولیک

در این قسمت با دارما همراه شوید برای سفری به ساحل سفید و مرجانی، به دور از هرگونه هیاهو، در سکوت و آرامش، شنهای  گرم و مرطوب را به آغوش بکشید و جسم را به ژرفای اندیشه بسپارید. هدف نهایی این قسمت ریلکس کردن کلی عضلات بدن و تصویر سازی ساحل برای ساختن پلی به درک ذهن از دستیابی به آرامش است.