دارما یک رویکرد جهانی است که متعلق به زبان و فرهنگ و کشور خاص نبوده و هم اکنون به چند زبان در حال تولید و انتشار محتوا است. همکاری با دارما از دو طریق امکان پذیر است: 1. استخدام رسمی در تیم دارما   2. دَهِش و همکاری داوطلبانه و بدون چشم‌داشت. 

اگر علاقه‌مند به همکاری با دارما هستید لطفا به موارد زیر توجه کنید :
•  حتما تمامی اپیزودهای دارما را گوش داده باشید.
•  با طرز تفکر و رویکرد دارما آشنا و هم مسیر باشید.
•  در جریان باشید که کار داوطلبانه به هدف دهش و رشد فردی است و هیچ منفعت دیگری برایتان نخواهد داشت.
•  اگر به دنبال مطرح شدن یا کسب اعتبار و امتیاز و معرفی خود هستید، دارما برای شما مناسب نیست.