پرش لینک ها
اثربخشی ضربانهای دوگوشی یا آهنگهای دوگوشی به عنوان تکنیک کاهش استرس

اثربخشی ضربان‌های دوگوشی یا آهنگ‌های دوگوشی به‌عنوان تکنیک کاهش استرس

ناراحتی و استرس تأثیرات مضری بر سلامتی دارد. اگرچه امروزه طب مکمل و جایگزین (CAM)به‌عنوان سیستم و شیوه‌های درمانی رو به رشدی در زمینه بهداشت و سلامت روانی تبدیل شده است، اما هنوز بسیاری از افراد اطلاعات کمی درباره ارتباط و مداخلات ذهن و روح با سلامتی فیزیکی و بدنی دارند. معرفی شیوه‌های راهبردهای قابل‌دسترس در جهت آموزش تلقیح استرس می‌تواند موجب افزایش مداخلات خدمات سلامت روان در بهبود بیماران گردد.

با مجموعه پادکست های مدیتیشن، خودیاری و خودسازی دارما همراه باشید تا نتایج یک تحقیق شگفت‌انگیز را برایتان بازگو کنیم؛

ضربان دو گوش توهمی است که هنگامی‌که هم‌زمان دو تن یا فرکانس مختلف بسیار نزدیک به گوش ما می‌رسد در مغز ایجاد می‌شود. به دلیل تداخل این دو فرکانس نزدیک یک‌صدای سومی در مغز ما ادراک می‌شود که تفاوت بین آن‌ها است؛ یعنی اگر فرکانسی 550 HZ و فرکانس 560 HZ در گوش چپ و راست ما پخش شود، تفاوت آن‌ها که 10 هرتز است توسط مغز ما دریافت می‌شود. به این نوع از فرکانس، ضربان‌های دوگوشی Binaural Beat گفته می‌شود.

پژوهش بررسی ضربان‌های دوگوشی در کاهش استرس

هدف از پژوهش

 این مطالعه آزمایشی به‌منظور ارزیابی اثربخشی ضربان‌های دوگوشی تتا (TBB) بر ضربان قلب و استرس خود گزارش شده که به‌طور تجربی توسط تست استرس اجتماعی تریر (TSST) ایجاد می‌شود، انجام شده است.

طرح پژوهش

مطالعه بر اساس اندازه‌گیری با تکرار مکرر سطوح استرس پس از محرک و عامل استرس‌زا در دو گروه و بر اساس بررسی الگوی استرس روانی توسط آزمون استرس اجتماعی ترایر Trier Test Stress Social (TSST) صورت گرفته است.

موقعیت انجام پژوهش

 این مطالعه در یک دانشگاه خصوصی میدوسترن (یکی از ایالت‌های غرب میانه آمریکا) انجام شده است.

شرکت‌کنندگان در پژوهش

 این پژوهش بر روی 64 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی 18 تا 30 ساله با میانگین سنی 19 سال انجام شده است.

متغیر مداخله‌گر (مخدوش‌کننده)

 شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم‌شده‌اند. گروه مداخله به صدای صورتی، زنگ‌های حامل و TBB جاسازی‌شده، گوش دادند، در حالی‌که گروه کنترل به صدای صورتی و زنگ‌های حامل بدون TBB تعبیه شده گوش دادند.

معیارهای ارزیابی

شرکت کنندگان فرم‌های ارزیابی‌های گزارش را در مورد محرک شنوایی، استرس درک شده و ذهن آگاهی را تکمیل کردند و سپس، در آزمون استرس اجتماعی Trier (TSST) شرکت کردند. همچنین با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری (VAS) اقدامات مربوط به استرس درک شده و میزان ضربان قلب (HRV) آن‌ها نیز در طول مطالعه ثبت شده است.

یافته‌ها

با توجه به ارزیابی استرس ذهنی بر اساس VAS (مقیاس آنالوگ بصری اندازه‌گیری درد) استرس روانی بین قرار گرفتن در معرض محرک‌ها و TSST-F آزمون استرس اجتماعی ترایر به طور قابل توجهی افزایش یافت (1.28، 53) = 42.76، P =.01، η2 = 0.44

تغییر در سطح استرس برای گروه مداخله، تفاوت قابل توجهی با گروه کنترل در هیچ نقطه زمانی F (1.28، 53) = 1.03، P =.33، نیمه نسبی η2 = 0.02 نداشته است. بر اساس ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی به استرس با استفاده از HRV، در بین شرکت‌کنندگان دو گروه که در 4 نوبت پنج دقیقه‌ای در معرض محرک قرار گرفته بودند، تغییرات HF HRV معنا داری مشاهده نشده است.

 F(3, 55) = 0.90, P =.44, partial η2 = 0.02.

بر اساس مقایسه تغییرات HF HRV در گروه مداخله و گروه کنترل در طول دوره TSST شاهد تغییراتی هستیم که نشان می‌دهد، به‌طور متوسط، در تمام طول آزمایش، افراد گروه مداخله سیگنال HF بالاتری را نشان داده‌اند.

-F(1, 55) = 4.84, P =.03 partial η2 = 0.08

نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گروه مداخله که به TBB ها گوش داده‌اند، نسبت به گروه کنترل تسلط پاراسمپاتیک بیشتری در آزمون استرس اجتماعی ترایر داشته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض TBB ممکن است میزان پاسخ‌های استرس‌زای بعدی را حتی به یک عامل استرس‌زای حاد کاهش دهد. بااین‌حال، این یافته باید با احتیاط تفسیر شود؛ چرا که بی‌شک نیاز به تحقیقات و بررسی‌های بیشتری دارد.

منبع:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619206/

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.