پرش لینک ها

ارزش‌ها و نظام‌های ارزشی

گویندگان: علی دلشاد و امیر قنبری
ارزش‌ها و نظام‌های ارزشی

01

28:49

02

34:57

03

43:57

04

41:05

05

51:22

توضیحات فصل درج شود

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.