پرش لینک ها

رویکرد والدین در شرایط بحرانی

گویندگان:‌ دکتر مریم دلشاد ، نازنین عین الیقین
رویکرد والدین در شرایط بحرانی

01

36:08

در شرایط امروز جامعه کودکان و نوجوانان بسیار آسیب پذیر هستند و خیلی مهم است که ما به عنوان پدر و مادر درک درستی از شرایط روحی و جسمی فرزندمان داشته باشیم و بتوانیم با کودکمان ارتباط برقرار کنیم و در جهت کاستن استرس و اضطراب آنها قدم برداریم.

نازنین عین الیقین، مشاور کودک و نوجوان و کارشناس ارشد آموزش از انگلستان در این اپیزود راهکارهایی را پیش پای ما قرار می دهند تا بتوانیم در این شرایط بهترین رفتار را کنار کودکانمان داشته باشیم.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.