پادکست مدیتیشن و قصه‌ی کودکان | Dharma Kids

دارمای کودک با رویکرد تمرین تکنیکهای اولیه تمرکز و آگاهی از لحظه اکنون طراحی شده تا ابزار قدرتمند آرامش رو به کودکان قدم به قدم آموزش بده
ماموریتی که تیم دارما از ابتدا برای خودش در نظر گرفته پر کردن خلا های آموزشی بوده و امیدواریم در این مسیر تا اندازه ای به این مهم نزدیک شده باشیم
ازینکه به ما اعتماد میکنید و همراه مایید ممنونیم و میبالیم که کودکان توانایی دارن که فردای کشورمون رو بسازن.