پرش لینک ها

فصل‌های دارما مدیتیشن فصل‌های دارما مدیتیشن

دارما به هدف رشد و ارتقای سطح فکری و آموزشی عمومی، آشنایی و تمرینات ذهن آگاهی و همچنین خودیاری، خودآموزی و خودسازی بنیان گذاری شده است. تفکر و شالوده‌ی دارما بر اساس دَهِش، مهربانی و همکاری بوده و بر این اساس تمامی پادکست‌های تولید شده در دارما به صورت کاملا رایگان ارایه شده و هیچ تبلیغاتی در آن پذیرفته نمی‌شود. ما بر این اعتقاد هستیم که مدیتیشن ( مراقبه ) بدون آموزش کافی نبوده و آموزش و ارتقای سطح دانش فردی و مراقبه در کنار یکدیگر می‌توانند کاراتر و مفید تر باشند. دارما هیچ گونه جهت‌گیری مذهبی، ایدیولوژیک و سیاسی نداشته و تمام مطالب ارایه شده بر پایه مسایل علمی و به دور از عقاید و اعتقادات خرافی و بی‌پایه و اساس می‌باشد.

آشنایی با مدیتیشن

مدیتیشن سمبولیک (هیپنوتراپیک)

موسیقی آرامش و صدای طبیعت

ذهن آگاهی

موسیقی برای خواب

مدیتیشن سمبولیک برای خواب

نو شدن، مدیتیشن در طبیعت

مدیتیشن جدایی آگاهانه

مسیر

درون یابی (مدیتیشن با موسیقی)

موسیقی با فرکانس‌

یوگا نیدرا

مدیتیشن شرایط بحرانی

دارما کودک (سن 4 تا 10 سال)

مدیتیشن مهربانی (متا)

عشق حقیقی

مدیتیشن برای ترک اعتیاد، عادت‌های بد یا وابستگی شدید

پرهیز و خودداری آگاهانه

مدیتیشن در مواجهه با احساسات شدید

نشخوارهای ذهنی و وسواس‌های فکری

مدیریت احساسات در محل کار

دوره‌ی سکوت دارما

مانترا

بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها

ضرباهنگ دوگانه

سایر مدیتیشن ها

مدیتیشن ASMR

مدیتیشن سندروم پیش از قاعدگی یا پی ام اس

التیام درد

تنفس آگاهانه

تفکیک‌پذیری احساسات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.