پرش لینک ها

مدیتیشن در شرایط بحرانی

گوینده: فریبا
مدیتیشنِ شرایط بحرانی

01

22:23

02

20:24

03

18:19

این مدیتیشن رو می تونید در حالت نشسته یا خوابیده انجام بدید

این مدیتیشن برای شرایط سخت و اضطراری طراحی شده. هدف از این مدیتیشن این نیست که به شکل موقت احساس شما تغییر کنه و فقط احساس بهتری داشته باشید، بلکه نوع نگاه جدیدی به این شرایط در اختیار شما قرار می ده وتوانایی شمارو در مواجهه با رنج ها افزایش خواهد داد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.