پرش لینک ها

ضرباهنگ دوگانه (Binaural Beats)

ضرباهنگ دوگانه

01

03:50

02

03:51

03

02:56

04

03:22

05

03:16

06

02:41

07

03:27

08

03:46

09

03:10

10

04:29

11

04:01

12

03:39

13

02:52

در این فصل قرار هست با ضرباهنگ‌های دوگانه آشنا بشیم. گروهی از این فرکانس‌ها به خواب و آرامش شما کمک می‌کنن و گروه دیگشون برای افزایش تمرکز هستن، این امواج میتونن در حین مدیتیشن، حین انجام کار و یا قبل خواب گوش داده بشن.

حین گوش دادن به برخی از این امواج ممکن هست احساسات خوبی رو تجربه نکنید یا ممکنه طولانی مدتش بهتون احساس بدی بده بنابراین در حین گوش دادن به احساساتتون توجه کنید و اگر احساس خوبی نداشتید گوش ندید.

در مورد کودکان با رعایت احتیاط گوش داده شود.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.