پرش لینک ها

موسیقی آرامش و صدای طبیعت

موسیقی آرامش و صدای طبیعت

01

03:58

02

05:00

03

10:03

04

03:51

05

10:43

06

05:11

07

14:59

با گوش دادن به این موسیقی برای دقایقی ذهن و جسم خودتون رو از تمامی دغدغه‌ها ‌ و افکار مزاحم رها کنید

چشماتون رو ببندید و به این موسیقی گوش بدید، سعی کنید در مدتی که به این موسیقی گوش میدید تمرکزتون روی موسیقی و تنفستون باشه

مقاله های مربوط به اپیزود در مجله دارما:

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.