پرش لینک ها

آشنایی با مدیتیشن

گوینده: هلیا
آشنایی با مدیتیشن

01

17:46

02

14:08

03

19:35

04

18:53

در این قسمت از دارما به سوالات زیر جواب میدیم:
مدیتیشن(مراقبه)چیه؟ قراره ما باهاش چه تجربه ای داشته باشیم؟
دارما از کجا متولد شد؟
مزیتهای اصلی تمرینات ذهنی چیه؟
و اینکه بهترین زمان روز برای پرداختن به مدیتیشن(مراقبه) کدوم زمانه ؟
اگر این مطالب برای شما هم سواله ، خوشحال میشیم با گوش سپردن به این قسمت جوابهاتونو پیدا کنید.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.