پرش لینک ها

مسیر

گوینده: علی
مسیر

01

05:29

02

09:24

03

08:37

04

10:04

05

07:22

06

08:28

07

09:13

08

10:27

09

07:33

10

09:38

11

05:27

12

06:17

13

06:54

14

10:27

15

06:19

16

04:41

در فصل مسیر، ما با نگاهی فلسفی به موضوعاتی مانند قضاوت، ارزش‌ها، معنای زندگی، ایگو، و نیکی و بسیای از موضوعات مهم دیگر میپردازیم. این فصل با هدف آموزش، تعمق و الهام بخشیدن به شما طراحی شده است، تا شما را در یک سفر فکری برای بازشناسی و ارزیابی مجدد ایده‌های پیش‌فرض خود به چالش بکشد. این فصل به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از چگونگی شکل‌گیری قضاوت‌ها و ارزش‌هایتان به دست آورید، بازتعریفی از معنای زندگی خود ارائه دهید، و با منیت خود (ایگو) و نقش آن در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های زندگی‌تان روبرو شوید. از طریق بررسی این موضوعات، شما می‌توانید به روشن‌ترین و اصیل‌ترین نسخه‌ی خود دست یابید و مسیری را در پیش گیرید که به شکل‌گیری یک زندگی پرمعناتر و ارزشمندتر منجر شود.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.