پرش لینک ها

موسیقی برای خواب

موسیقی برای خواب

01

14:34

02

15:53

03

14:59

04

15:03

05

15:39

لطفا چند ساعت قبل از خواب نور محیط رو تا جایی که میتونید کم کنید، هورمون ملوتونین در تاریکی ترشح میشه.

از نگاه کردن به صفحه گوشی یا تلویزیون خود داری کنید.

اتاق خواب شما باید کاملا تاریک باشه

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.