پرش لینک ها

تفکیک پذیری احساسات

گوینده: تفکیک پذیری احساسات
تفکیک‌پذیری احساسات

01

11:42

02

18:45

03

17:03

04

12:36

05

25:03

اپیزودهای این فصل به ترتیب هستن و باید از اپیزود اول گوش داده بشن

در این فصل با تمرکز بر احساسات لحظه‌ای و مشاهده دقیق‌تر نمودهای بدنی خود، آگاهی بیشتری نسبت به حالات درونی خود پیدا کنید. این روند به شما کمک می‌کند تا به درک عمیق‌تری از واکنش‌های عاطفی و فیزیکی خود در موقعیت‌های مختلف دست یابید، و از این طریق، ارتباط سالم‌تر و هوشمندانه‌تری با احساسات خود برقرار کنید.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.