مدیتیشن متا یا مهربانی

این مدیتیشن برای هر دو حالت نشسته و خوابیده مناسبه، مدیتیشن - "متا" به معنای انرژی مثبت و مهربانی نسبت به دیگران است. این روش به عنوان پراکندن مهربانی نیز شناخته می شود. در متا، ما مهربانی را به سمت خودمان سوق می دهیم و سپس، در یک تمرکز پر از  ببخش و مهربانی، به سمت کسی که دوستش داریم خوبیها را روانه میکنیم. بعد  دامنه ی محبتمان را گسترده تر کرده و کسی که نسبت به او بی طرف هستیم را  نیز با محبت یاد میکنیم. و سرانجام نسبت به همه موجودات در همه جا و بدون  تمایز. این تمرین میتونه تا حد بسیار زیادی کینه ها و سختی ها و تجربه های بد رو در‌وجودمون به آرامش برسونه