موسیقی برای خواب

لطفا چند ساعت قبل از خواب نور محیط رو تا جایی که میتونید کم کنید، هورمون ملوتونین در تاریکی ترشح میشه. از نگاه کردن به صفحه گوشی یا تلویزیون خودداری کنید. اتاق خواب شما باید کاملا تاریک باشه.