پرش لینک ها

ذهن آگاهی مقدماتی

گوینده: علی
ذهن آگاهی مقدماتی

01

03:19

02

05:45

03

05:46

04

10:54

05

11:23

06

10:27

07

10:00

08

07:54

09

09:23

10

15:55

11

05:02

اپیزودهای این فصل به صورت روزانه منتشر میشه و از شما تقاضا میشه به صورت روزانه تمرین هارو انجام بدید.

از ابتدا شروع کنید و روزانه 10 دقیقه از وقتتون رو به ما اختصاص بدید.

این مدیتیشن ها در تمام حالات نشسته یا خوابیده و در هر زمان و مکانی قابل انجامه ولی پیشنهاد ما حالت نشسته و صبح اول وقت هست.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.