موسیقی آرامش: با گوش دادن به این موسیقی ها برای دقایقی ذهن و جسم خودتون رو از تمامی دغدغه‌ها ‌ و افکار مزاحم رها کنید. چشماتون رو ببندید و به این موسیقی ها گوش بدید، سعی کنید در مدتی که به این موسیقی ها گوش می‌دهید تمرکزتون روی موسیقی و تنفستون باشه.

صدای طبیعت: گوش دادن به صدای طبیعت آرام‌بخش و تسکین‌دهنده روح و جسم آدمیست. چشماتون رو ببندید و به صدای طبیعت گوش بدید، خودتون رو تو اون فضا تصور کنید و توی اون فضا حضور داشته باشید.