آشنایی با مدیتیشن

در این قسمت از دارما به سوالات زیر جواب میدیم: مدیتیشن (مراقبه) چیه؟ قراره ما باهاش چه تجربه ای داشته باشیم؟ دارما از کجا متولد شد؟ مزیتهای اصلی تمرینات ذهنی چیه؟ 

و اینکه بهترین زمان روز برای پرداختن به مدیتیشن(مراقبه) کدوم زمانه ؟ اگر این مطالب برای شما هم سواله ، خوشحال میشیم با گوش سپردن به این قسمت جوابهاتونو پیدا کنید.