بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها

بخش ۱: بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها (علی)

تلگرام | کست‌باکس

بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها

بخش ۲: استرس مزمن (علی)

تلگرام | کست‌باکس

بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها

بخش ۳: کمبود تمرکز، حواس پرتی، بیش فعالی (علی) -ADHD

تلگرام | کست‌باکس

بی‌انگیزگی و به تعویق انداختن کارها

Panic Attack بخش ۴: حملات پنیک،  وحشت‌زدگی (علی)

تلگرام | کست‌باکس