پرش لینک ها

ذهن آگاهی در مکان های عمومی : زندگی مایندفول

گوینده: علی
ذهن آگاهی در مکان های عمومی

01

03:43

02

30:23

03

45:03

04

29:55

05

20:42

این مدیتیشن برای حالت نشسته و با چشمان باز در یک مکان عمومی طراحی شده

برای این مدیتیشن مکانی رو انتخاب کنید که ترکیبی از افراد آشنا و غریبه رو بتونید مقابلتون ببینید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.