پادکست مراقبه‌ی فارسی دارما را از کجا و چگونه بشنویم ؟

اپیزودهای دارما را از اپلیکیشن‌های پادکست‌خوان مختلف به راحتی می توانید گوش دهید، برای نصب در اندروید یا آیفون از راه های زیر اقدام نمایید:

اکثر افراد معتقدند مدیتیشن می کنند، در حالی که فقط با چشمان بسته فکر می کنند. "سم‌هریس"

کست باکس badge

Click here to download Castbox

کست باکس badge