پرش لینک ها

مدیتیشن سمبولیک (هیپنوتراپیک)

گویندگان: علی / فریبا / افشین
مدیتیشن سمبولیک (هیپنوتراپیک)

01

19:00

02

15:40

03

18:00

04

18:00

05

14:00

06

18:80

07

11:00

08

15:00

09

13:00

10

14:00

11

14:00

12

10:00

در این قسمت با دارما همراه شوید برای سفری به ساحل سفید و مرجانی، به دور از هرگونه هیاهو، در سکوت و آرامش، شنهای گرم و مرطوب را به آغوش بکشید و جسم را به ژرفای اندیشه بسپارید.

هدف نهایی این قسمت ریلکس کردن کلی عضلات بدن و تصویر سازی ساحل برای ساختن پلی به درک ذهن از دستیابی به آرامش است.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.